Menu

RoskildePortal

Din lokale indgang til nettet

Søg navne

De Gule Sider 
www.degulesider.dk

Dødsannoncer v/afdøde.dk
www.afdoede.dk ... 

Andre lande 
www.wikipedia.org ... 

Navne i Roskilde

Bjørn Dahl
Borgmester 2002-2006
www.wikipedia.org ... 

Joy Mogensen
www.wikipedia.org ... 

Martin Wegeberg
www.wegeberg.dk

Poul Lindor Nielsen 
Borgmester 2007-2011
www.wikipedia.org ... 

Tomas Breddam 
www.wikipedia.org ... 

Slægtsforskning

Find livsforløb
www.link-lives.dk/soeg
Danske Slægtsforskere
www.slaegtogdata.dk
Slægtsforskernes Bibliotek 
www.bibliotek.dis-danmark.dk
Kirkebøger og folketællinger
www.arkivalieronline.dk
Statens Arkiver 
www.sa.dk
Danske arkiver 
www.arkiv.dk
www.arkivvejviseren.dk
Politiets Registerblade 
www.politietsregisterblade.dk